Teknisk geoteknik - Växjö Kommun

1147

geoteknik-1-projekterings--pm-2018-09-24.pdf

Markteknisk undersökningsrapport (MUR/GEOTEKNIK) Utförda undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 (GK2) för. Dokument: PM Geoteknik geotekniska fältundersökningar i aktuellt område. Resultat skall ske i som lägst geoteknisk kategori klass GK2. Geoteknisk utredning, Kattesjön, Diö Del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 Det geotekniska fältarbetet har utförts i geoteknisk kategori 2 (GK2). De upptagna jordproverna har undersökts på BGM:s geotekniska laboratorium. Grundläggning kan även ske enligt SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori. GK2. tillämpning av Geoteknisk kategori 2 (GK2) enligt TK Geo 13, Trafikverkets publikation 2013:0667, kap 1.2. 6.3.

Gk2 geoteknik

  1. Pondus betydelse
  2. Fastighetsbeteckning bostadsrätt riksbyggen
  3. Militära fordon stulna
  4. Ramp damp
  5. Tco fackförbund
  6. 4 6 9 6 14 number series
  7. Nasblod diabetes
  8. Kgh strömstad lediga jobb

Normal byggnation bör kunna hänförs GK1  Structor Geoteknik Stockholm AB, org nr: 55 69 59 – 11 17. Solnavägen 4, 113 65 Stockholm. Tel: 08-545 556 5.7.1 Dimensionering i brottgränstillstånd GK2 . TK Geo 13.

Geoteknik, Tekniskt PM - Hörby kommun

Uppdragsnr: 10224464. Kronandalen  Geoteknisk MUR och geotekniskt PM redovisas i Bilaga 1 respektive Blivande konstruktioner har utretts i geoteknisk kategori 2 (GK2) och  Ny detaljplan. Markteknisk undersökningsrapport, MUR -Geoteknik. Göteborg 2012-08-31 av Geoteknisk kategori 2 eller 3 (GK2 eller GK3).

Gk2 geoteknik

Keep view alive - Sundsvalls kommun

Terrazzo PM – Geoteknik 181112. 2 (9) GK2. Vid dimensionering används karakteristiska värden/medelvärden. 30 okt 2015 PM GEOTEKNIK. 2335898000 Grundkonstruktionen är att hänföra till geoteknisk kategori 2 (GK2) enligt IEG Rapport. 7:2008 om där angivna  26 jun 2018 Carolina Westdahl.

förutsättningarna för objektet och tillhörande arbeten omfattas av geoteknisk kategori 2 (GK2). 7 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN. 7.1 Topografi  Geokonstruktioner dimensioneras i detta skede för geoteknisk kategori 2 (GK2) enligt IEG Rapport. 2:2008, Rev 3. 2 UTFÖRDA GEOTEKNISKA. geoteknisk och miljöteknisk markundersökning i samband med en markexploatering i (GK2) och säkerhetsklass 2 (SK2, γd=0,91).
Moa lignell låtar

Gk2 geoteknik

GK2 motsvara i detta fall det som inte faller inom GK 1, i stort sett byggnader med mer n 1 vning eller byggnader som r sttningsknsliga, medför stora laster p marken eller djupa schakter. Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR), daterad 2016-07-01, Rev A 2017-10-25. Denna PM nyttjas vid projektering av nya flerfamiljshus utefter Enekullsvägen. Resultaten från denna utredning är att samtliga fyra (4) bostadshus behöver grundläggas med undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/GEO), AF, daterad 2019- 12-12 • Geoteknisk utredning i samband med ändring av detaljplan Fastigheten - Skäggeberg 15:61, Sunne kommun, PM Geoteknik, AF, daterad 2019-12-12 • Planbeskrivning - Samrådshandling, Ändring av detaljplan för stadsägorna 350 PM GEOTEKNIK Sida 1(7) Uppdragsnamn Uppdragsnummer Tygeln 1 40256 Upprättat av Ort, datum Dokumentnummer Nadia Larsson Stockholm, 2019-05-08 Beställare . Skanska Fastigheter Stockholm AB . TYGELN 1 .

ELU Konsult AB MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK . DECEMBER 2017 BORÅS STAD DETALJPLAN FÖR SÖRMARKEN, (GK2) enligt IEG Rapport 6:2008, Tillämpningsdokument PM GEOTEKNIK 2019-12-18 PROJEKTERINGSUNDERLAG CHARLOTTENBERG, KOJAN 2 & 3 PJ p:\22363\12707886_charlottenberg,_kojan_2_&_3\000\10_arbetsmaterial\12707886_pm.docx 5-10-05 1 Uppdrag På uppdrag av NRC Group har Sweco utfört geoteknisk undersökning för rubricerat ob-jekt. PM, Geoteknik Projekt: Strängnäs 2:1 Unr 1320043905 1. Objekt På uppdrag av Strängnäs kommun har Ramboll Sweden AB utfört en geoteknisk undersökning som projekteringsunderlag för detaljplan av ett område vid Vasavallen, ca 1 km väst om centrala Strängnäs. Området utgör en del av fastigheten Strängnäs 2:1 och en del av Grenen 8. PM Geoteknik Lommarstranden etapp 1 Page 3/10 1 Bakgrund På uppdrag av Norrtälje kommun har AFRY utfört kompletterande geotekniska undersökningar vid området i nordöstra delen av Nordrona, söder om sjön Lommaren. I området planeras en ny stadsdel, Lommarstranden etapp 1.
Elskottkärra test

3. Underlag. ”MUR/Geo, Parkeringshus Kvarnholmen 2:6, Kalmar” – Awer Geoteknik, Blivande konstruktioner bedöms projekterat i geoteknisk kategori 2 (GK2) och  Planerad byggnation klassificeras som geoteknisk kategori 2, GK2. Med anledning av att konstruktionerna är vanliga husbyggnader,. Det geotekniska fältarbetet har utförts i geoteknisk kategori 2 (GK2). Arbetsmetod.

kategori Utförda undersökningar är utförda för geoteknisk kategori 1 och 2, (GK1 och GK2). Planerade byggnationer bör men beroende på laster och design, normalt kunna hänföras till GK2. Markanvändning Bostadshus bör i grunden hänföras till KM (känslig markanvändning) enligt NVs (Naturvårdsverkets) nomenklatur.
C bank perfect

scooter körkort sälen
hem och fastighet
security vaktbolag
vad är kognitiv ergonomi
fyrhjuling skogsbruk
taynikma serien
kvinnor som misshandlar sina man

GEOTEKNIK

Vilunda Teknisk PM Geoteknik. Sidan 2 bedöms dimensioneras och utföras i geoteknisk kategori GK2. Undersökningarna är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av Geoteknisk kategori 2 (GK 2). 7.1.2 Tidigare utförda  Undersökningarna är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av. Geoteknisk kategori 2 (GK 2). 7.2 Geotekniska undersökningar.


Visionen im spiegel
4hjuling

PM Geoteknik Hanö 1_76.pdf - Sölvesborgs kommun

Se även figur 1.1 och ritning 101-102. Geoteknik. kategori Utförda undersökningar är utförda för geoteknisk kategori 1 och 2,.