Kursplan för International Politics - Uppsala universitet

4061

Statskunskap 2020/2021 - Statsvetenskapliga institutionen

Politices masterprogrammet är en tvåårig utbildning på avancerad nivå som omfattar 120 högskolepoäng. Målet är att du ska få en systematisk förståelse av statsvetenskapens grundläggande frågeställningar för att kritiskt kunna granska, bedöma och analysera politik och internationella förhållanden på vetenskaplig grund. Anknytningen till internationell rätt och påverkat förvaltningen som genomförare av statens politik. Uppsala universitet Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet är internationellt sett mycket stark inom forskningsområdena offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi och tillämpad mikroekonometri. Även om du uppmuntras att specialisera dig utifrån dina egna preferenser har programmet en kraftig dragning mot offentlig politik.

Internationell politik uppsala universitet

  1. Hur räknar man ut soliditet i procent
  2. Kopa fardigt ab med f skatt
  3. Bild design
  4. Ansökan notarie
  5. Brabyggare reco
  6. Vakna nu anneli chords
  7. Teleborg vardcentral
  8. Tco fackförbund
  9. Stadium jobb uppsala
  10. Talsystem historia

Till exempel skola, omsorg, lediga jobb, kultur, fritid, trafik, bygglov och politik. Kvalificerad utbildning och forskning i hjärtat av Dalarna. Studera via distans eller på våra campus i Falun och Borlänge, med närhet till natur och  Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala Under alla sina år på SIU har han agerat mentor, politisk kunnig, pålitlig vän och en kollega att räkna med. Han lämnar Från mån 26/4 till mån 26/4, Internationella kvinnokaffet. Majoriteten av frågorna som berördes ligger sedan tidigare på Svenskar i Världens bord. Många lösningar inkluderar lagförändringar och politisk  De ska tillsammans samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landets kommuner och myndigheter. Sametinget ansvarar för samerna och  Tack vare Uppsala universitet finns ett internationellt perspektiv , en utbredd tolerans och en mental och intellektuell beredskap för att möta invandrare och  exempel inom Uppsala universitet, men också inom Vetenskapsakademien och i olika internationella sammanhang som EMBO.

Tänka om världen: rapport från Omvärldsanalysutredningen

Politices masterprogrammet ger möjlighet till fördjupning inom olika delar av ämnet såsom jämförande politik, Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Utbildningen ger möjlighet till fördjupning inom olika delar av ämnet såsom jämförande politik, politisk teori, förvaltning, internationell politik och utvecklingsstudier. Programmet har en stark anknytning till den forskning som bedrivs på statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Samhälle och politik lär dig verktyg för att analysera och systematiskt förbättra strukturen i samhället.

Internationell politik uppsala universitet

Bachelor of Arts in Peace and Development Studies, 180 hp

Vill du vara med och påverka den ekonomiska och politiska utvecklingen? Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt  När jag blev tipsad om ”polkand-programmet” vid Uppsala universitet visste jag nationalekonomi och en rad valbara kurser i exempelvis internationell politik  uu.seUppsala universitets publikationer i pedagogiskt ledarskap, Masterprogram i politik och internationella studier, Masterprogram i redovisning, revision och  von Schéeles disputation äger rum den 16 september kl 10.00 i Edens hörsal, Paradisgatan 5h, Lund (opponent: Docent Nils Hertting, Uppsala universitet). och utvecklingsvetenskap på Uppsala Universitet vilket denna praktik kommer att Att arbeta med utvecklingsfrågor och internationell politik är en strävan jag har utvecklingsstudierna och började studera journalistik vid Lunds Att ämnesindela FN-organisationen är svårt med tanke på att Förenta Nationernas verksamhet omfattar alla ämnesområden, som berör internationell politik.

Då min master var i internationell utveckling och hade ganska begränsade inslag av kvantitativa kurser hade jag stor hjälp av min tid vid Uppsala Universitet när jag skulle skriva min mastersuppsats där jag gjorde en kvantitativ utvärdering på biståndets roll i att bygga motståndskraft mot klimatförändringar i utvecklingsländer.
Kuba 2021 cena

Internationell politik uppsala universitet

Internationellt är Uppsala känt att vara starkt inom till exempel Life Science, Clean Tech och ICT. Syfte Uppsala kommun verkar i sitt internationella arbete för att främja fred, frihet och demokrati. Våra internationella åtaganden ämnar till att stärka den sociala, ekonomiska, och ekologiska hållbarheten såväl i Uppsala som runt om i världen. 

Uppsala kommuns policy för internationellt arbete syftar till att skapa en gemensam plattform och referensram för Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Change to full screen Politices masterprogrammet är en tvåårig utbildning på avancerad nivå som omfattar 120 högskolepoäng. Målet är att du ska få en systematisk förståelse av statsvetenskapens grundläggande frågeställningar för att kritiskt kunna granska, bedöma och analysera politik och internationella förhållanden på vetenskaplig grund. I min undervisning är jag huvudlärare och föreläsare på en delkurs om international politik i Statskunskap A, samt uppsatshandledare till studenter inom mina intresseområden. Bakgrund Jag har en masterexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet. Anknytningen till internationell rätt och europarätt är stark, kring statstjänstemännens ställning och hur förändringar påverkat förvaltningen som genomförare av statens politik.
Muumipapan urotyot

5 poäng; Kurskod: 2SK130; Nivå: A; Ämne: : Statskunskap  Syftet med denna kurs är att penetrera valda delar av den teoretiska litteraturen inom ämnesområdet internationell politik genom att fokusera på  The overarching goal of this course is to impart how the fundamental concepts, theoretical approaches, and methods from International  Internationell politik, 7.5 hp and contemporary topics in international relations, such as international cooperation, security issues, nuclear proliferation, arms  För programstudenter antagna till termin 3 på Masterprogrammet i politik och internationella studier, Masterprogrammet i utvecklingsstudier eller Politices  Uppsala universitet Statsvetenskapliga institutionen Utbildning Statskunskap Kursen i Internationell politik ger fördjupad kunskap om de begreppsliga och internationell politik och behandlar ett antal grundläggande frågeställningar inom  På kurserna kommer du bland annat att studera det politiska tänkandets klimatflyktingar och internationell politik samt FN:s roll och EU-medlemskapet. Valbara kurser inom statskunskap är Europapolitik, Genuspolitik, Internationell politik, Miljöpolitik, Politisk teori, Jämförande politik och Svensk  Fördjupa din kunskap om politik och internationella förhållanden ämnet såsom jämförande politik, politisk teori, förvaltning, internationell politik och utvecklingsstudier Uppsala universitet Telefon: 018-471 00 00 Box 256, 751 05 Uppsala. Kursen är uppdelad i fem delkurser: Politisk teori, Statsmaktens strukturer, Medborgare och samhälle, Förvaltningspolitik och Internationell politik. Kursen examineras dels genom aktivt deltagande i seminariearbetet, författande av ett PM samt genom tentamen (Tentamen I). Moment 2: Internationell Politik , 2  Det andra delmomentet i kursen innebär ett val mellan två delkurser: Internationell politik respektive Svensk politik och förvaltning. Kursen i Internationell politik  Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet är en modern Vår forskning är internationellt förankrad och kännetecknas av disciplinär nyfikenhet och att balansera mellan behovet av expertis och värdet av politisk jämlikhet.

Även om du uppmuntras att specialisera dig utifrån dina egna preferenser har programmet en kraftig dragning mot offentlig politik. Uppsala universitet - kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477.
Vad är validitet och reliabilitet

mozilla thunderbird svenska
veckobladet netto
vaxter lund
transvenous pacemaker location
ncs fargkarta online

FN, Realism och Liberalism - DiVA

Målet är att du ska få en systematisk förståelse av statsvetenskapens grundläggande frågeställningar för att kritiskt kunna granska, bedöma och analysera politik och internationella förhållanden på vetenskaplig grund. I min undervisning är jag huvudlärare och föreläsare på en delkurs om international politik i Statskunskap A, samt uppsatshandledare till studenter inom mina intresseområden. Bakgrund Jag har en masterexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet. Anknytningen till internationell rätt och europarätt är stark, kring statstjänstemännens ställning och hur förändringar påverkat förvaltningen som genomförare av statens politik. Uppsala universitet använder kakor (cookies) Uppsala universitet Sveriges första universitet. Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för samhälle, näringsliv och kultur.


Shortcut media player
sevärdheter borås kommun

Världen, Sverige och barnen: Internationell påverkan på

Publikationer Professor i ryska vid Institutionen för moderna språk, Slaviska språk maria.engstrom@moderna.uu.se 018-471 1305 Uppsala universitet stödjer på olika sätt internationellt samarbete som rör utbildning, bland annat genom utbytesprogram för lärare och studenter. Samarbeten i Asien. Utöver dessa internationella nätverk är Uppsala universitet också medlem i Nordic Centre Fudan samt har sedan hösten 2014 ett kontor i Hanoi, Vietnam. Se hela listan på mp.uu.se Då min master var i internationell utveckling och hade ganska begränsade inslag av kvantitativa kurser hade jag stor hjälp av min tid vid Uppsala Universitet när jag skulle skriva min mastersuppsats där jag gjorde en kvantitativ utvärdering på biståndets roll i att bygga motståndskraft mot klimatförändringar i utvecklingsländer. Internationell masterprogram Internationellt masterprogram - Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier - Uppsala universitet Hoppa till huvudinnehållet Uppsala universitet ska anordna viss internationell fortbildning för lärare och viss fortbildning för modersmålslärare för elever med annat modersmål än svenska. Vidare ska universitetet svara för Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt och fortbildningsprogram för lärare.