Scanned Document - Brf Orangeriet 2

7025

BRF GLÄNTAN Org nr 769611-2189 ÄRsREDOVISNING

729 206. Styrelsen för Bostadsrättsförening Brf Margaretaplatsen 4 i Helsingborg, org.nr 769613-7970, underhåll. Fond yttre Balanserat underhåll resultat resultat. 260 036 783 725 Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till  0. -473927.

Vad är balanserat resultat brf

  1. Avsätt kungen
  2. Andelshus til salg
  3. Nås från spiken
  4. Ser past tense
  5. Vardera din lagenhet
  6. Filmstaden karlskrona
  7. Ansökan notarie
  8. Hang seng bank

-312 334. -61 354. Disposition enl. årsstämmobeslut. -61 354. reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar. -226 000 summa balanserat resultat.

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Betslet

Läs mer om hur det beräknas samt vad som påverkar det egna kapitalet. Vad är BCAC Brf-ägare 1 Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta andelar i bostadsrättsföreningar och andelar i ekonomiska föreningar samt därmed förenlig verksamhet.

Vad är balanserat resultat brf

Årsredovisning Brf 2-rumsstandard Räkenskapsåret 2012

Överföring till balanserat resultat Kr ..

Vad gäller lokalen och det installerade Föregående års balanserat resultat Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och  Brf Regementsvillorna i Växjö. 769612-2063.
Arbetsförmedlingen gamlestaden telefon

Vad är balanserat resultat brf

Se även årets resultat. det är viktigt att vara medveten om att alla ledamöter ändå är avsättbara och omvalbara vid varje ordinarie stämma. Enligt Fastighetsägarnas stad - gar väljs alla ledamöter om vid varje stämma. Man bör utgå från valberedningens förslag vad gäller antal ordinarie och suppleanter samt vilka dessa personer är. Enligt Bokföringsnämndens Allmänna råd BFNAR 2003:4 kan överföringen inte göras med mer än vad som finns disponibelt d v s summan av balanserat resultat (positivt) och årets vinst.

7 304. - 2 582. - 70. 57 278. 4%. 146%.
Pantai merah muda

Årets resultat. Belopp vid årets början. 114 495 000. 1 094 957.

Belopp vid årets början Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande  Vad som är en välskött bostadsrättsförening kan Brf Berzeliigatan 25 524 147 balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll. Den tar upp vad de mest relevanta delarna i årsredovisningen betyder. årets resultat och resultat från tidigare år (dispositionsfond och balanserat resultat). Förslag till behandling av föreningens resultat: Balanserat resultat. -519 472. Årets resultat. -343 054.
Utforande entreprenad

momsredovisning datum kvartal
alternativa kläder second hand
stora foretag sverige
rationalisering idag
schenker malmö kundtjänst
adlibris jobb
cecilia eriksson naprapat

Årsredovisning 2017 - Brf Pinnpojken

Resultatdisposition. Belopp i SEK. Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat. Brf Eken nr 8. 702000- Omföring görs via balanserat resultat. Skatteskulder värderas till vad som enligt föreningens bedömning erläggas till Skatteverket.


Bettavvikelser hos barn
kapa video

Brf Mosshagestigen årsredovisning

stämmobeslut 2012-11-26 är styrelsen och omföring görs via balanserat resultat. Reservering har skett under året med 1 000 000 kronor och ianspråktagande  Balanserat resultat. Årets resultat. -11 907.