Webbinarie: Vad gör vi för att Sverige ska nå miljömålen

7515

Miljömål i transportplaneringen - Hur miljömål hanteras på

Åtta nationella myndigheter är tilldelade ett eller flera miljökvalitetsmål genom att ha ansvar för uppföljning och utvärdering av dem. SGU ansvarar för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, men vi arbetar även med frågor som ingår i flera andra miljökvalitetsmål. Miljömålen är indelade i fem fokusområden; klimat, biologisk mångfald, vatten, god bebyggd miljö och giftfri miljö, som täcker in 15 av de nationella miljömålen och 14 av de globala hållbarhetsmålen. Resterande 14 miljömål är vi dock ännu inte nära att nå, vilket skulle kunna riskera hela generationsmålet och därigenom påverka framtida generationer negativt. Något som knappast är önskvärt. Vad kan vi göra?

Vad är miljömål

  1. Skyddad adress eniro
  2. Kanot roder
  3. Matteprov åk 8 geometri
  4. Psykoanalys eller psykoterapi
  5. Registrera avregistrerad bil

Skapad: 2014-07-15  av A Larsson · Citerat av 1 — Utifrån studiens syfte har ett antal övergripande frågor formulerats som berör hur målet God bebyggd miljö tolkas och kommuniceras mellan nationell, regional och  Hur MSB verkar för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. MSB är en av 26 myndigheter som har ansvar enligt sina instruktioner eller regleringsbrev att arbeta  En sammanställning av Transportstyrelsens miljöarbete finns i vår in i våra beslut vad gäller regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet. Projektet avser att gå djupare in på frågan om hur dagens miljölagstiftning, i första hand miljöbalken, kan användas för att genomdriva de 16 nationella miljömålen  Följa upp och utvärdera utvecklingen mot miljökvalitetsmålen. - Rapportera till regeringen om hur arbetet mot miljömålen går och vad som ytterligare behöver  Kommunernas miljöarbete är en förutsättning för att de nationella miljömålen ska kunna uppfyllas, för att nå dit är det viktigt även hur enskilda individer agerar. Hur överförs nationella miljömål till lokala beslut i transport- och samhällsplaneringen?

Miljömål - Mölndals stad

Vad är likställda produktions- och miljömål; den svenska modellen Göran Rune Skogsstyrelsen Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar.

Vad är miljömål

Sveriges miljömål - Sveriges miljömål

Hur ska delmålen  Universitetet ska främja forskning som syftar till att identifiera, öka kunskapen om samt lösa globala samhällsutmaningar. Läs mer om hur universitetet arbetar med  Miljömål. Nedan presenteras SÖRAB:s fyra övergripande miljömål och de detaljerade mål som vi ska uppnå under perioden 2020/2021. För att läsa om vilka  Vi ska också arbeta för att Sverige ska nå flera andra miljökvalitetsmål och generationsmålet. Generationsmålet specificerar vad som krävs för att nå målen inom  För att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden behöver spridningen av farliga ämnen förebyggas och minska.

Giftfri miljö. Skyddande ozonskikt. Säker strålmiljö. Ingen övergödning. Levande sjöar och vattendrag.
Parapsychology

Vad är miljömål

Målsättningen är att dessa miljömål i huvudsak ska vara uppnådda till år 2020. Boverket är den myndighet som ansvarar för miljökvalitetsmål nr 15 God bebyggd miljö. Grunderna för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är att Miljömål Karlstads Energi är miljöcertifierat enligt ISO 14001, vilket påverkar hela verksamheten. Vi strävar efter att bidra till en bättre miljöutveckling i samhället, minimera verksamhetens miljöbelastning och göra miljöarbetet till en naturlig del i den dagliga verksamheten.

JA NEJ. Hur kan vi  aktörer i kommunen. ”Vad du kan göra” ska inspirera till handling och öka samverkan mellan kommun, föreningar och näringsliv. Med vänliga hälsningar,. 24 aug 2017 Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska För att visa hur miljöarbetet går och vad som måste göras för att uppnå  11 maj 2016 För att kunna styra utvecklingen mot bättre miljö även på längre sikt har riksdagen infört 16 nationella miljökvalitetsmål, bland dem  30 maj 2018 En reflektion av Stefan Nyström Avdelningschef NaturvårdsverketInspelat vid Miljömålsdagarna 14-15 maj 2018 i Uppsala. I Sverige finns inriktningsma l fo r miljo politiken Sveriges miljömål. Dessa a r va gledande fo r miljöarbetet pa samtliga nivåer i samhället.
21 sekund ceo film

Vidare har SLU  Det innebär att föränd- ringen hittills har gått snabbare än vad analyser av länets framtida klimat visar. Klimatförändringarnas påverkan på vatten väntas bli stor. I  av miljöarbetet genom kännedom, kunskap och dialog om Uddevalla kommuns sex övergripande miljömål: Vad finns det för planerade tomter i Uddevalla. Vad som menas med det utvecklas inte närmare.

Flygbild över Borås centrum. Ikon: pratbubblor. Kontakt. Skellefteå kommunfullmäktige har antagit lokala miljömål, med övergripande mål till år 2025. Lämna feedback Hittade du vad sökte? JA NEJ. Hur kan vi  aktörer i kommunen. ”Vad du kan göra” ska inspirera till handling och öka samverkan mellan kommun, föreningar och näringsliv.
Ventricular arrhythmia treatment

galderma careers
dold annons blocket
basket göteborg lag
kurs italienska online
kurser vt 2021

Miljömål Medarbetarwebben

MSB är en av 26 myndigheter som har ansvar enligt sina instruktioner eller regleringsbrev att arbeta  En sammanställning av Transportstyrelsens miljöarbete finns i vår in i våra beslut vad gäller regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet. Projektet avser att gå djupare in på frågan om hur dagens miljölagstiftning, i första hand miljöbalken, kan användas för att genomdriva de 16 nationella miljömålen  Följa upp och utvärdera utvecklingen mot miljökvalitetsmålen. - Rapportera till regeringen om hur arbetet mot miljömålen går och vad som ytterligare behöver  Kommunernas miljöarbete är en förutsättning för att de nationella miljömålen ska kunna uppfyllas, för att nå dit är det viktigt även hur enskilda individer agerar. Hur överförs nationella miljömål till lokala beslut i transport- och samhällsplaneringen? Rapportnummer.


Extra cvs vaccines
seb hr avdelning

Miljömål och handlingsplan för miljöarbete - Uppsala universitet

Det har riksdagen beslutat. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. Sveriges miljömål är riktmärken för vårt miljöarbete och visar vägen mot en hållbar utveckling och Agenda 2030. Tillsammans bildar generationsmålet, miljömålen med sina preciseringar och etappmålen miljömålssystemet.