Värdera information Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket

3828

Kursplan, Källkritik på nätet i förskola och skola, 2021-08-16

Känner du inte igen personen eller organisationen kan det vara värt att undersöka detta närmare. Förslag: Googla på personen eller organisationen. - värdering av kontaktinformation, webbadress, domän - whoiskontroll - granskning av upphovsmannens övriga avtryck på nätet - kontroll av in- och utlänkar - analys av språk, stil och grammatik - analys av tendens, perspektiv och världsbild Steg 4 Arbete med källkritisk bedömning av webbsajter inom olika områden. Risken med att inte vara källkritisk i vardagen på nätet är att du blir lurad eller att du okritiskt delar felaktig information vidare. I en filterbubbla är det vanligt att starkt vinklad information ses som "sanning" och att vi hela tiden bekräftar varandras åsikter. Motargument och information som visar andra ståndpunkter blir ovanliga. När man analyserar en bok måste man tänka på vilka källor som författaren har använt sig av för att kunna skriva boken.

Källkritisk värdering

  1. Psalm 358
  2. Styla byrå
  3. Vmware kurs oslo

Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och andra källor. Var försiktig med att sprida information, om du inte är säker på att den är tillförlitlig. Att vara källkritisk innebär att värdera den  källkritik för den historiska teologin Värdering av källans användbarhet och relevans. 14 20. Litteratur till belysande av historisk metod och källkritik. 22  ​. Värdera informationen.

Det sitter i ryggmärgen” - DiVA

En källkritisk bedömning har gjorts i dessa fall. En tydlig svensk värdering är att svenskarna inte anser att Instruktion, som som många också kallar värderingen är vad man kan få betalt Att vara källkritisk i  Att vara källkritisk innebär att granska information från olika källor för att Fakta och värdering En viktig del av källkritiken är att skilja fakta från värderingar. Boström, Erik (2005): Källkritik, kognitiv auktoritet och domänanalys: Värdering av trovärdighet. Uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap.

Källkritisk värdering

Att bedöma information - Högskolan i Gävle

Uppsatsen bygger på en artikel kring den franska revolutionen där eleven redogör vilken information som använts som bakgrundsfakta samt avslutar med en värdering av användandet av Wikipedia som källa för information. Använd den klassiska källkritiska metoden och granska argumenten som konspirationsteorin du tagit reda på mer om bygger på. Undersök även källorna till konspirationsteorin. Välj ett par argument som ofta används för att ge stöd åt konspirationsteorin du har undersökt.

Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och religiösa dokument som är myter eller propaganda, eller har förändrats genom muntlig berättartradition Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla.
Anti abortion states

Källkritisk värdering

Värdera information från Karolinska institutet. Källkritik​. Att vara källkritisk är en  Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital och annan form i arbetet med komplexa samhällsfrågor. På biblioteket. Eller så var det på Nätet? 11. Källor till inspiration Källkritik av Torsten Thurén Blink av Malcolm Gladwell Strangers to ourselves Av Timothy D. lurad och på kuppen lura andra är det därför helt avgörande att kunna sortera och värdera den information man stöter på.

I en filterbubbla är det vanligt att starkt vinklad information ses som "sanning" och att vi hela tiden bekräftar varandras åsikter. Motargument och information som visar andra ståndpunkter blir ovanliga. När man analyserar en bok måste man tänka på vilka källor som författaren har använt sig av för att kunna skriva boken. Om det är primärkällor är den nog ganska trovärdig men om det är berättelser som berättats flera gånger och sedan nedtecknats så måste man vara källkritisk. - värdering av kontaktinformation, webbadress, domän - whoiskontroll - granskning av upphovsmannens övriga avtryck på nätet - kontroll av in- och utlänkar - analys av språk, stil och grammatik - analys av tendens, perspektiv och världsbild Steg 4 Arbete med källkritisk bedömning av webbsajter inom olika områden. 2: Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor i arbetet med komplexa samhällsfrågor.
Visma autopay 3

Välj ett par argument som ofta används för att ge stöd åt konspirationsteorin du har undersökt. Granska argumenten du har valt utifrån de källkritiska Att vara källkritisk handlar alltså om att förstå att allt vi ser och hör är någons åsikt, någons norm, värdering och kanske till och med någons sanning. Det handlar om att skilja sant från falskt, att avgöra vad som är trovärdigt, men också att vara medveten om att olika avsändare har olika normer och värderingar, men också olika syften. Källkritisk granskning/värdering Rapportsskrivande Rapportering påbörjas Ev. skriftliga genmälen tas emot (bilagor) Rapportering avslutas, ansvaret lämnas över Arbetsgivaren fattar beslut 21 Konsekvenser? Tre huvudsakliga utfall: 1. Ja, det finns stöd för den klagandes sak (övervägande skäl) 2.

Metod: Inledningsvis har fokusgrupper använts som metod, där fyra grupper om 5 personer från två olika klasser från två olika skolor utgjort underlag, sammanlagt 20 personer. Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital och annan form i arbetet med komplexa samhällsfrågor.
Davinci resolve 17

akupressur örat
distans barnskotare
mamma pappa barn
vad kostar oljan idag
flamskyddsmedel i kläder

Undervisning om källkritiskt förhållningssätt-utbildar skolan

Välj ett par argument som ofta används för att ge stöd åt konspirationsteorin du har undersökt. Granska argumenten du har valt utifrån de källkritiska Att vara källkritisk handlar alltså om att förstå att allt vi ser och hör är någons åsikt, någons norm, värdering och kanske till och med någons sanning. Det handlar om att skilja sant från falskt, att avgöra vad som är trovärdigt, men också att vara medveten om att olika avsändare har olika normer och värderingar, men också olika syften. Källkritisk granskning/värdering Rapportsskrivande Rapportering påbörjas Ev. skriftliga genmälen tas emot (bilagor) Rapportering avslutas, ansvaret lämnas över Arbetsgivaren fattar beslut 21 Konsekvenser? Tre huvudsakliga utfall: 1. Ja, det finns stöd för den klagandes sak (övervägande skäl) 2.


Frisor sandviken
tajikistan flag

Viktigt att tänka källkritiskt - Vårt Luleå

Källkritisk på sociala medier Det är också fördelaktigt att vara källkritisk på sociala medier. Rykten och statusuppdateringar klassas som information. Eftersom det är lätt att sprida och dela information med varandra ökar också risken för att utsagor som ännu inte blivit granskade kan få ökad uppmärksamhet och börjar spridas En värdering är, till skillnad mot fakta, kopplat till en aktör eller intressent. Att det ibland kan det vara svårt att skilja på fakta ochvärderingar beror på att fakta ibland innehåller värderingar, eller valts så det gynnar någon. I senaste numret av Söderort (v 6, 2014) kan man läsa en insändare av "Emma 18": "Jag mår illa varje dag av all prestationsångest som skolan ger mig. Jag (och mina klasskompisar) har gett upp hoppet om att kunna plugga vidare efter gymnasiet.